جمعه 8 ارديبهشت 1396 _ 01 شعبان 1438 _ 28 آوریل 2017
جستجو :
 منوی اصلی
 
نقشه سایت
 • منوی بالای صفحه
  • صفحه اصلی
  • صفحه دانشگاه
  • اتوماسیون اداری
  • پست الکترونیکی دانشگاه
  • روابط عمومی
  • سیستم سما
  • تماس با ما
 • منوی اصلی
  • صفحه اصلی
  • معرفی دانشکده
  • حوزه ریاست دانشکده
  • معاونت آموزشی - دانشجوئی
  • معاونت تحقیقات و فناوری
  • معاونت اداری و مالی
  • هیات علمی
   • اعضای هیات علمی
   • آیین نامه ها و فرمها
  • آموزش الکترونیکی
   • آیین نامه ها
    • دستورالعمل آموزش الکترونیکی
    • راهنمای آموزش الکترونیکی
   • کارگاهها
    • کارگاه آموزشی سیستم مدیریت یادگیری
    • کارگاه آموزشی تولید محتوا با Ispring
   • راهنما
    • راهنمای اساتید
    • راهنمای دانشجویان
  • کمیته نظارت دانشکده
   • معرفی کمیته
   • اعضای کمیته
   • شرح وظایف کمیته
   • آیین نامه ها
    • دستورالعمل اجرایی آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی
    • اساسنامه انجمن علمی دانشجویی
    • آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
   • فرم ها
    • فرم تقاضای تأسیس انجمن علمی
    • موافقت اصولی تأسیس انجمن علمی‌دانشجویی
    • عدم موافقت اصولی تاسیس انجمن علمی دانشجویی
    • فرم ثبت نام داوطلب عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی‌دانشجویی
    • صورتجلسه برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی‌دانشجویی
    • فرم عضویت در انجمن علمی‌دانشجویی
    • مجوز فعالیت انجمن علمی دانشجویی
    • فرم مشخصات اعضاء هیأت مؤسس
    • نمونه اساسنامه انجمن علمی دانشجویی
   • فرآیندها
    • فرآیند صدور مجوز فعالیت
  • دفتر توسعه آموزش (EDO)
  • نظام استاد مشاور
   • مدیریت نظام استاد مشاور
   • منابع آموزشی و مشاوره ای
   • لیست دانشجویان و اساتید مشاور
    • مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت
    • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  • گروه های آموزشی
   • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
   • فناوری اطلاعات سلامت
   • کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
  • مشاوره وسلامت روان دانشجویی
   • معرفی
   • اخبار
   • برنامه خدمات
   • معرفی مشاور
   • مشکلات رایج
    • دانشجویان
    • کارکنان
   • بیماریهای روانپزشکی
   • آزمون های روانشناختی
   • پمفلت های آموزشی
   • پیوندها
    • معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
    • میگنا: بانک مقالات روانشناسی
   • تماس با ما
   • عملکرد واحد مشاوره
    • سال 95
  • واحد انفورماتیک
   • معرفی
   • کارکنان
   • عملکرد واحد انفورماتیک در سال 95
   • عملکرد واحد انفورماتیک در سال 94
  • کتابخانه
 • ریاست دانشکده
  • صفحه اصلی
  • معرفی ریاست دانشکده
  • پیام ریاست دانشکده
  • تماس با ریاست دانشکده
  • کارشناسان حوزه ریاست دانشکده
   • مسئول دفتر و مسئول روابط عمومی
  • برنامه استراتژیک دانشکده
 • دفتر توسعه آموزش EDO
  • صفحه اصلی
  • مدیریت و کارکنان
  • تاریخچه
  • اهداف و وظایف
  • آیین نامه ها
  • فرمها
   • فرم ارزشیابی کارگاه
   • فرم ثبت فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی فرایندها و نوآوری های آموزشی
   • فرم درخواست ایجاد برنامه های آموزشی ویژه ضرورت سنجی
   • فرم های ارتقای اعضای هیئت علمی
   • فرم بازنگري برنامه آموزشي و ضوابط رشته
   • فرم ارزشیابی عضو هیئت علمی توسط دانشجویان
   • فرم خود ارزیابی عضو هیئت علمی
   • فرم راهنمای ارزیابی درونی
   • فرم طرح درس روزانه
   • فرم طرح درس سالانه
  • کمیته ها
   • كميته برنامه ريزي و روشهای نوین آموزشي
   • کمیته ارزشیابی و ارزیابی
   • کمیته استعدادهای درخشان و نظام استاد راهنما
   • كميته توا نمندسازی آموزشی و پژوهشی
   • کمیته مشورتی دانشجویی
    • معرفی و اهداف
    • دانشجویان
    • برنامه ها و فعالیت ها
  • هسته استعدادهای درخشان
   • معرفی
   • آیین نامه ها
   • دانشجویان
   • اساتید مشاور حامی
   • جلسات
   • شرایط عضویت
  • منابع آموزشی
   • طبقه بندی هدفهای آموزشی
   • چگونه یک مقاله علمی بنویسیم
   • کتاب راهنمای مدرسین - دانش پژوهی
   • scientometrics study of patent literature in Medline.docx
   • پمفلت ها
    • آموزش ترمی - دوره ای (full course)
    • پمفلت ASFE
    • پمفلت اصول نه گانه در اجرا و ارائه بهتر آموزش
    • پمفلت نظام استاد مشاور
    • راهنمای تدوین طرح درس
    • یادگیری بر مبنای مساله
    • یادگیری مبتنی بر بحث
    • پمفلت الگوی عمومی آموزش
    • بهبود مستمر فرایند
    • آشنایی با سیستم آموزش الکترونیکی
    • شیوه صحیح درس خواندن
    • اشتباهات زمان آزمون
    • مطالعه با تکنیک
    • نظامهای آموزشی و فناوری های یادگیری
    • نظامهای آموزشی و فناوریهای یادگیری 2
    • یادداشت برداری علمی
   • چگونه طرح درس بنویسیم
   • تحلیل سوالات آزمونهای چند گزینه ای
  • طرح درس و طرح دوره
  • گزارش عملکرد
   • گزارش عملکرد شش ماهه دوم 94
   • گزارش عملکرد شش ماهه اول 94
   • گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال 92
   • گزارش عملکرد شش ماهه اول 93
   • گزارش عملکرد شش ماهه دوم 93
  • دوره ها و کارگاههای آموزشی
  • جشنواره آموزشی شهید مطهری
   • معرفی جشنواره
   • آیین نامه های جشنواره
    • آیین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری
    • آیین نامه دانشگاهی جشنواره آموزشی شهید مطهری
   • فرمت ارسال خلاصه فرآیندها
   • فرایندهای آموزشی برتر دانشکده
    • دومین جشنواره
    • سومین جشنواره
    • چهارمین جشنواره
    • پنجمین جشنواره
    • ششمین جشنواره
    • هفتمین جشنواره
    • هشتمین جشنواره
 • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  • صفحه اصلی
  • تاریخچه و معرفی گروه
  • مدیریت گروه
  • اعضای گروه
   • هیات علمی
   • کارکنان و کارشناسان
   • بورسیه
   • همکاران سابق
  • رشته ها و مقاطع آموزشی
   • معرفی رشته
   • تعداد و نوع واحدهای درسی
    • دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
    • کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
    • کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
    • دکترای سیاستگذاری سلامت
    • کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت
   • دروس ترم بندی شده
  • فعالیت های آموزشی
   • برنامه هفتگی
    • کارشناسی مدیریت
    • کارشناسی ارشد مدیریت
    • دکترای تخصصی مدیریت
    • کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت
    • دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت
  • فعالیت های پژوهشی
   • پایاننامه ها و پروژه ها
    • پایاننامه دانشجویان دکتری
    • پایاننامه دانشجویان کارشناسی ارشد
    • پروژه دانشجویان کارشناسی
   • مقالات و کتابها
    • مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی
   • علاقمندیهای پژوهشی اساتید
    • دکتر اهری
    • دکتر ایمانی
    • دکتر تبریزی
    • دکتر جنتی
    • دکتر دشمنگیر
    • دکتر قلیزاده
    • دکتر نصرت نژاد
    • دکتر یوسفی
  • برنامه راهبردی
  • برنامه درسی
   • دکتری سیاستگذاری
   • دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
   • کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت
   • کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
   • کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  • آئین نامه ها و مقررات آموزشی
   • آیین نامه دکترای تخصصی
   • آیین نامه کارشناسی ارشد
   • آیین نامه کارشناسی
   • آیین نامه موارد خاص
  • ژورنال کلاب ، کارگاه و کنفرانس ها
  • دانش آموختگان و دانشجویان
   • دانش آموختگان
    • کارشناسی
    • کارشناسی ارشد
   • دانشجویان
   • دانشجویان ممتاز
  • شناسنامه آموزشی
  • ارزشیابی درونی
   • سال 1393
   • سال 1394
  • کتابچه گروه
  • تماس با ما
  • اسلایدها
  • فرآیندهای گروه
   • فرآیندهای مقطع دکترا
   • فرآیندهای مقطع کارشناسی ارشد
   • فرآیندهای مقطع کارشناسی
 • گروه فناوری و مدارک پزشکی
  • صفحه اصلی
  • تاریخچه و معرفی گروه
  • مدیریت گروه
  • پیام مدیر گروه
  • اعضای گروه
   • هیات علمی
   • کارکنان و کارشناسان
   • بورسیه و متعهدین خدمت
    • رضا فردوسی
    • طاها سلطانی
  • رشته ها و مقاطع آموزشی
   • کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات سلامت
    • معرفی رشته
    • دروس ترم بندی شده
    • تعداد و نوع واحدهای درسی
   • کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
    • دروس ترم بندی شده
    • تعداد و نوع واحدهای درسی
   • دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
    • معرفی رشته
    • دروس ترم بندی شده
    • تعداد و نوع واحدهای درسی
  • فعالیتهای آموزشی
  • فعالیتهای پژوهشی
   • پایاننامه ها و پروژه ها
  • برنامه راهبردی
  • آیین نامه ها و مقررات آموزشی
   • آئین نامه آموزشی دکتری تخصصی
   • آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
   • آیین نامه آموزشی کارشناسی
   • آیین نامه موارد خاص
  • ژورنال کلاب، کارگاه و کنفرانسها
  • دانش آموختگان و دانشجویان
  • شناسنامه آموزشی
  • ارزشیابی درونی
   • ارزیابی سال 1394
  • تماس با ما
  • تجهیزات گروه
   • آزمایشگاه فناوری اطلاعات سلامت
   • اتاق سخت افزار
   • کتابخانه گروه
    • فهرست کتابهای فارسی
    • فهرست کتابهای لاتین
    • فهرست کتابهای الکترونیکی
  • دانشجویان ممتاز
 • منوی معاون تحقیقات و فناوری
  • صفحه اصلی
  • درباره معاونت
  • معاون تحقیقات و فناوری
   • معرفی
   • برنامه حضور فیزیکی
  • کارشناس پژوهش
  • شورای پژوهشی دانشکده
 • منوی واحد های ذیربط معاونت پژوهشی
  • صفحه اصلی
  • واحد طرح های تحقیقاتی
  • واحد پایان نامه ها
  • کتابخانه
  • انفورماتیک
 • منوی معاونت تحقیقات و فناوری
  • صفحه اصلی
  • معاونت تحقیقات و فناوری
   • معاون تحقیقات و فناوری
    • معرفی
    • برنامه حضور فیزیکی
    • تماس الکترونیکی
   • درباره معاونت
    • عملکرد معاونت
   • کارشناس پژوهشی
  • سیاست ها و اولویت های پژوهشی دانشگاه
   • 1394
    • اولویت های پژوهشی دانشگاه
    • مصوبات شورای سیاستگزاری
   • 1395
   • 1396
  • شورای تحقیقات و فناوری دانشکده
   • اعضای شورا
   • برنامه زمانبندی جلسات شورا
  • واحد طرح های تحقیقاتی
   • کارشناس واحد
   • آیین نامه ها و فرمها
  • واحد پایاننامه ها
   • آیین نامه ها و فرمها
   • کارشناس واحد
  • مقالات و مجلات
   • تشویق چاپ مقالات
   • فهرست نشریات نامعتبر
   • مشخصات مجلات دارای شاخص تاثیر
   • رتبه بندی مجلات علوم پزشکی بر حسب IF سال 2014
   • مقالاتی که نویسنده اول و یا مسئول آن از دانشگاه علوم ....
   • کنترل مقاله از نظر تخلفات پژوهشی
  • فرآیندها
  • واحدهای ذیربط
   • واحد ارتباط با صنعت
   • انفورماتیک
    • معرفی
    • کارکنان
   • کتابخانه
   • سمعی و بصری
  • فرم های معاونت تحقیقات و فناوری
  • آیا میدانید که
  • عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری
   • عملکرد سال 95
 • منوی معاونت آموزشی
  • صفحه اصلی
  • معاون آموزشی
   • معرفی معاون آموزشی
   • برنامه زمانی ملاقات با دانشجویان
   • برنامه هفتگی
  • اداره آموزش
   • معرفی اداره آموزش
   • رئیس اداره آموزش
   • مسئول و کارشناسان اداره آموزش
  • تحصیلات تکمیلی
   • درباره تحصیلات تکمیلی
   • مسئول و کارشناسان
   • امور شورا و کمسیون تحصیلات تکمیلی
    • درباره شورای تحصیلات تکمیلی
    • ترکیب اعضای شورای تحصیلات تکمیلی
    • وظایف شورای تحصیلات تکمیلی
   • امور پایان نامه
    • آیین نامه پایان نامه
    • راهنمای نگارش پایان نامه
    • مصوبات مربوط به پایان نامه
   • فرم های تحصیلات تکمیلی
    • فرم اصالت فارسی پایان نامه
    • فرم اصالت انگلیسی پایان نامه
    • فرم انتخاب استاد راهنما
    • فرم درخواست دفاع
    • فرم دوبرگی تصویب عنوان
    • فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه
   • آمار دانشجویان و رشته ها
   • دوره های تحصیلی و برنامه درسی
    • کارشناسی ارشد
     • اقتصاد بهداشت
     • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
     • کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
     • فن آوری اطلاعات سلامت
    • دکتری تخصصی(Ph.D)
     • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
     • سیاستگذاری سلامت
     • مدیریت اطلاعات سلامت
   • آیین نامه ها و مصوبه های آموزشی و پژوهشی
    • مجموعه آیین نامه آموزشی دور های تحصیلات تکمیلی
    • آیین نامه کارشناسی ارشد
    • آیین نامه دکتری تخصصی (Ph.D)
    • کمیسیون موارد خاص
    • آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور
   • تماس با ما
   • اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی
  • گزارش عملکرد
   • سالتحصیلی 93-92
   • سالتحصیلی 94-93
  • تقویم دانشگاهی
   • 95-96
  • شورای آموزشی دانشکده
  • مقاطع و رشته ها
  • آیین نامه ها و مقررات آموزشی
  • فرم ها
  • امور دانشجویان
  • برنامه کلاسی
  • برنامه امتحانی
  • ترم بندی دروس
   • کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
   • کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
   • کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
   • کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت
   • کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی
   • کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
   • دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
   • کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت
   • دکترای سیاست گذاری سلامت
  • سرفصل دروس
   • کارشناسی ارشد ناپیوسته فناوری اطلاعات سلامت
   • کارشناسی ارشد ناپیوسته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
   • کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات سلامت
   • کارشناسی پیوسته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
   • کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی
   • کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
   • دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
   • کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت
   • دکتری مدیریت سلامت
   • دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت
  • مدارک فارغ التحصیلی
  • راهنمای آموزشی دانشجویان جدیدالورود
  • لیست اسامی دانشجویان
  • فرایند برگزاری امتحانات پایان ترم
  • مقرارت آزمون
 • منوی ویژه دانشجویان
  • صفحه اصلی
  • مقاطع و رشته ها
  • امور دانشجویان
  • آیین نامه ها و مقررات آموزشی
  • فرم ها
  • تقویم دانشگاهی
  • ترم بندی دروس
   • کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت
   • کارشنلسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
   • کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
   • کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت
   • ترم بندی کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی
  • برنامه کلاسی
   • دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
   • کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت
   • کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
   • کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
   • کارشناسی پیوسته فن آوری اطلاعات سلامت
   • کارشناسی پیوسته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
   • کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی
  • برنامه امتحانی
   • نیمسال دوم رشته مدارک پزشکی
   • نیمسال دوم رشته فناوری اطلاعات سلامت
 • لینکهای سریع
  • وزارت بهداشت و درمان
  • معاونت آموزشی دانشگاه
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • مدیریت یادگیری الکترونیکی
  • سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)
  • قطب علمی و آموزشی مدیریت
  • سایر دانشکده های مدیریت
   • تهران
   • اصفهان
   • شیراز
   • کرمان
  • مرکز کشوری مدیریت سلامت
  • مجلات نامعتبر و جعلی
 • معاونت اداری و مالی
  • صفحه اصلی
  • معاون اداری و مالی
   • پیام معاونت اداری مالی
   • معرفی معاون اداری مالی
   • چارت تشکیلاتی معاونت اداری مالی
   • شرح وظایف معاون اداری مالی
   • پروژه های تحقیقاتی
    • ارتقاء فرآیندهای اداری و مالی
    • مدیریت هزینه در دانشکده
  • اداره امور عمومی
   • رییس اداره امور عمومی
    • معرفی رییس اداره امور عمومی
    • شرح وظایف رئیس اداره امور عمومی
    • فرآیندهای امور عمومی
     • فرآیند امور قراردادها
     • فرآیند برگزاری مراسم
     • فرآیند تنظیم برنامه پرسنل خدمات
     • فرآیند تشکیل جلسه
     • فرآیند جایگزینی نگهبان
     • فرآیند خرید کالا و خدمات
    • تقویم اداری و مالی
   • کارگزینی
    • معرفی مسئول کارگزینی
    • شرح وظایف مسئول کارگزینی
    • فرآیندهای کارگزینی
     • فرآیند ارزشیابی کارکنان
     • فرآیند اعلام نیاز طرح
     • فرآیند ذخیره مرخصی
     • فرآیند ماموریت ساعتی
     • فرآیند محرومیت از مطب
     • فرآیند انتقال توسط واحد
     • فرآیند انتقال فرد
     • فرآیند بایگانی در پرونده
     • فرآیند بایگانی کارگزینی
     • فرآیند بکار گیری کارمند
     • فرآیند تغییر ضریب حقوق
     • فرآیند حضور غیاب و گواهی کار
     • فرآیند حقوق و دستمزد
     • فرآیند درخواست مرخصی
     • فرآیند ذخیره مرخصی کارکنان
     • فرآیند صدور حکم
     • فرآیند مرخصی استحقاقی
     • فرآیند مرخصی بدون حقوق
     • فرآیند مرخصی ساعتی
    • تقویم اداری و مالی
   • تدارکات
    • معرفی مسئول تدارکات
    • شرح وظایف مسئول تدارکات
    • فرآیندهای تدارکات
     • فرآیند درخواست خرید کالا
     • فرآیند عقد قرارداد کلان
     • فرآیند درخواست کالا از انبار
     • فرآیند خرید کالا
    • تقویم اداری و مالی
   • دبیرخانه
    • معرفی مسئول دبیرخانه
    • شرح وظایف مسئول دبیرخانه
    • فرآیندهای دبیرخانه
     • فرآیند نامه های وارده
     • فرآیند نامه های صادره
    • تقویم اداری و مالی
   • خدمات
    • معرفی مسئول خدمات
    • شرح وظایف مسئول خدمات
    • فرآیندهای خدمات
     • فرآیند
     • فرآیند
    • تقویم اداری و مالی
  • امور مالی
   • مسئول حسابداری
    • معرفی
    • شرح وظایف
    • فرایندها
     • فرآیند چرخه درآمد
     • فرآیند صدور چک
     • فرآیند استرداد تضمین
     • فرآیند تهیه صورتهای مالی
     • فرآیند تهیه صورت مغایرت بانکی
     • فرآیند بستن حسابها
     • فرآیند پرداخت اضافه کاری
     • فرآیند پرداخت تنخواه گردان کارپردازی
     • فرآیند تحویل پرداختی
     • فرآیند درخواست تضمین
     • فرآیند دریافت بودجه
     • فرآیند دریافت تنخواه گردان حسابداری
    • تقویم اداری و مالی
   • حسابدار امین اموال
    • معرفی واحد اموال
    • شرح وظایف
    • فرایندها
     • فرآیندهای فروش اموال اقساط
     • فرآیند تحویل شماره اموال
     • فرآیندهای اسقاط اموال
     • فرآیندهای تحویل اموال به کارکنان
     • فرآیندهای تهیه سیاهه اموال
     • فرآیندهای خروج اموال
     • فرآیندهای فروش اموال اقساط
    • تقویم اداری و مالی
   • دریافت و پرداخت
   • رسیدگی اسناد
   • اعتبارات و دفترداری
  • آیین نامه ها و مقررات
   • آیین نامه مالی معاملاتی
   • آیین نامه اداری استخدامی هیات علمی
   • آیین نامه استخدامی ( کارکنان )
   • بخشنامه ساعات حضور کارکنان
  • فرمها
   • فرم درخواست و تحویل کالا
   • فرم درخواست مرخصی
   • فرم درخواست ماموریت
   • فرم دریافت آرم تردد و ...
  • پروژه های در حال اجرا
   • پروژه های تحقیقاتی
   • پروژه های عمرانی
  • برنامه جلسات شورای اداری
   • فرآیند پرداخت مرخصی
 • بولتن دانشکده
  • تقویم دانشگاهی 95-94
  • برنامه جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  • برنامه کاری مرکز مشاوره
  • خلاصه آئین نامه های آموزشی مقاطع تحصیلی
 • پیوندها - دفتر توسعه آموزش
  • مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
  • پداگوژی
  • مرکز تدریس برتر دانشگاه واترلو
  • مرکز اطلاعات منابع آموزشی (ERIC)
  • سامانه ارزشیابی اساتید
 • دفتر توسعه آموزش - آگهی
  • هشتمین دوره کارگاههای محوری توانمند سازی اساتید
  • فراخوان مقالات پژوهشی جهت شماره ویژه مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
 • دسترسی سریع (منوی اصلی)
  • آیین نامه ها و فرمها
   • آیین نامه های معاونت آموزشی
   • آیین نامه های معاونت پژوهشی
   • آیین نامه های هیات علمی
   • آیین نامه های دفتر توسعه آموزش
   • آیین نامه های نظام استاد مشاور
  • ارتباط با صنعت
  • گالری تصاویر
  • چارت سازمانی
  • کمیته منتخب دانشکده
  • کمیته تحقیقات دانشجویی
  • هسته استعداد درخشان
  • شورای رفاهی کارکنان
   • نماینده شورای رفاهی اعضای هیات علمی
   • مسئول ورزش آقایان
   • مسئول ورزش بانوان
   • برنامه زمانبدی شده ویژه اعضای هیات علمی
  • سامانه ارشیابی اساتید
 • منوی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
  • صفحه اصلی
  • درباره گروه
   • تاریخچه گروه
   • مدیریت گروه
   • پیام مدیر گروه
  • علم سنجی
  • اعضای گروه
   • اعضای هیات علمی
   • کارشناسان
  • شناسنامه گروه
  • برنامه استراتژیک گروه
  • پایاننامه ها
  • گردش کار پایاننامه
  • فلوچارت دفاع از عنوان پیشنهادی
  • بولتن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
  • برنامه آموزشی
   • ترم بندی دروس
   • برنامه هفتگی ( برنامه کلاسی )
   • مشخصات کلی ،سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی
   • تقویم جلسات گروه
   • طرح درس
  • فعالیتهای پژوهشی
   • توانمندیهای علمی و عملی گروه
   • اولویتهای پژوهشی
  • ارزیابی درونی گروه
   • ارزیابی سال 1394
  • ژورنال کلاب، کارگاه و کنفرانس ها
  • لیست دانشجویان
   • لیست دانشجویان گروه
   • لیست دانشجویان ممتاز
  • پیام ها
  • تماس با ما
 • کتابخانه
  • صفحه اصلی کتابخانه
  • برنامه استراتژیک کتابخانه
  • بخش های کتابخانه
  • کتابخانه دیجیتال
   • دسترسی داخل شبکه
   • دسترسی خارج شبکه
  • پایگاههای اطلاعاتی
  • کتابهای الکترونیکی
   • کتابهای الکترونیکی فارسی
   • کتابهای الکترونیکی لاتین
  • آیین نامه ها
  • کارگاههای آموزشی
  • مسابقات کتابخوانی
  • تازه های کتاب
  • لینکهای مفید
   • کتابخانه مرکزی دانشگاه
   • مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
   • کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران
   • کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • فرم های مورد نیاز
  • راهنماها
   • راهنمای رده بندی کتابخانه
   • راهنمای جستجوی منابع کتابخانه
   • پایگاه اطلاعاتی پایان نامه ها (ProQuest)
   • پاپ مد سنترال (Pub Med Central)
   • گوگل پژوهشگر (Google Scholar)
   • راهکارهای عملی جستجو در وب
  • کارکنان
  • پرسش از کتابدار
  • تماس با مدیریت کتابخانه
  • تصاویر
  • اطلاعات تماس
  • ویدئو آموزشی امانت با دستگاه RFID
  • ویدئو آموزشی جستجوی منابع کتابخانه
  • عملکرد کتابخانه در سال 95
 • منوی روابط عمومی
  • صفحه اصلی
  • درباره دانشکده
  • مسئول روابط عمومی
   • معرفی
   • شرح وظایف
  • منشور اخلاقی دانشکده
  • گالری تصاویر
  • تماس با ما
 • دفتر ارتباط با صنعت
  • معرفی
  • اعضا
  • رسالت و اهداف
  • فعالیت ها
  • آیین نامه همکاری دانشگاه با صنعت
  • آشنایی با مالکیت معنوی و ثبت اختراع
  • دستورالعمل ها
  • مصوبات محصولات دانش بنیان
  • بسته حمایتی سیاستی افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت
  • آئین نامه اعطاء جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه و موسسات پژوهشی
  • عملکرد دفتر ارتباط با صنعت
  • فرمها
  • توانمندیهای دانشکده
   • توانمندی های علمی و عملی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
   • گروه فناوری اطلاعات سلامت
    • خدمات آزمایشگاهی
    • توانمندیهای آموزشی،پژوهشی،اجرایی و مشاوره ای
   • گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
    • توانمنذیهای علمی ، آموزشی، اجرایی و خدماتی
   • معرفی و توانمندیهای قطب علمی آموزشی مدیریت سلامت ایران
  • فلوچارت
 • کمیته منتخب دانشکده
  • صفحه اصلی
  • معرفی کمیته
  • اعضای کمیته
  • آیین نامه ها
   • آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی
   • آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی
   • بخشنامه احراز مرتبه استادي اعضاي هيات علمي آموزشي
   • ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری دولتی وغیر دولتی
   • ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
   • ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
   • آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی و جداول ارتقاء
  • فرم ها
   • گزارش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی
   • فرم ترفیع پایه
   • فرم خلاصه 18 صفحه ای ارتقاء
  • فرایندها
   • فرایند ارتقای اعضای هیات علمی
 • کمیته تحقیقات دانشجویی
  • درباره کمیته
   • مسئول کمیته
   • پیش گفتار
  • اعضای کمیته
   • معرفی اعضا
   • شرح وظایف
  • اساسنامه
  • منشور اخلاقی
  • آیین نامه ها و دستورالعمل ها
  • فرم ها
  • فایلهای آموزشی
  • تماس با ما
  • کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
 • تلفن و پرسش و پاسخ
  • دفترچه تلفن
  • پرسش و پاسخ
  • تماس با ما
  • خدمات الکترونیکی
 • گنگره ملی مدیریت سلامت
  • صفحه اصلی
  • ورود کاربران
  • خبر
  • اقامت و گردشگری
  • تماس با ما
  • پیام مسئولین کنگره
  • کمیته علمی
  • کمیته اجرایی
  • کمیته سیاستگذاری
  • محورهای موضوعی
  • نحوه نگارش مقالات
  • پرسش و پاسخ
  • ثبت نام اسکان
  • پرداخت الکترونیکی
  • دانلود فایلهای کنگره
  • پرداخت هزینه کارگاه
  • پانل تخصصی