دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 _ _
جستجو :
 منوی اصلی
 
  برچسب شده با کمیته تحقیقات دانشجویی
مطالب/ هشتمین کنگره کمیته تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب                            
      ...
چهارشنبه 8 آذر 1396
مطالب/ انتخابات دفتر فکت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      ...
شنبه 20 آبان 1396
مطالب/ برگزاری کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی                            
      ....
شنبه 29 مهر 1396
مطالب/ کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار میکند                            
      کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت ...
چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396
صفحات/ تماس با کمیته تحقیقات دانشجویی                            
       
شنبه 7 شهريور 1394
صفحات/ معرفی مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی                            
       
شنبه 7 شهريور 1394
صفحات/ شرح وظایف اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی                            
       
شنبه 7 شهريور 1394
صفحات/ آیین نامه ها و دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی                            
       
شنبه 7 شهريور 1394
صفحات/ کمیته تحقیقات دانشجویی                            
       
چهارشنبه 4 شهريور 1394