دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 _ _
جستجو :
  پانل تخصصی چالش های اجرایی طرح تحول از دیدگاه مجریان طرح تحول
راهنما : 

دراین پانل چالش هایی که مجریان طرح تحول با آن مواجه اند در سه سطح زیر مورد بحث قرارخواهد گرفت:

چالش های اجرایی طرح تحول در سطح ملی

چالش های اجرایی طرح تحول در سطح دانشگاه

چالش های اجرایی طرح تحول در سطح بیمارستانها


 
  پرسش و پاسخ
موضوع :
 نوع پرسش :
عبارت جستجو :
پرسش با این مشخصه ثبت و یا پاسخ داده نشده است لطفا در وارد کردن اطلاعات دقت فرمایید