دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 _ _
جستجو :
  پانل تخصصی پوشش جمعیت
راهنما:

درپانل پوشش جمعیت موارد زیرمورد بحث قرارخواهند گرفت:

-        چگونگی پوشش کامل جمعیت ایران

-        پوشش جمعیت حاشیه نشین و سکونت های غیررسمی

-        چگونگی پوشش کامل جمعیت با تاکید بر پوشش موثر خدمات سلامت(نقش سازمانهای بیمه ای در پوشش جمعیت )

-        بررسی و تحلیل تجارب مرتبط با پوشش جمعیتی 


 
  پرسش و پاسخ
موضوع :
 نوع پرسش :
عبارت جستجو :
پرسش با این مشخصه ثبت و یا پاسخ داده نشده است لطفا در وارد کردن اطلاعات دقت فرمایید