برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی
تماس با ما
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : رییس دانشکده
اسامـی افــــراد : آقای دکتر اهری شماره داخلــی : 101
شماره مستقیم : 33351048 شمــاره فـکـس : 33251260
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : معاون آموزشی
اسامـی افــــراد : دکتر نصرت نژاد شماره داخلــی : 102
شماره مستقیم : 33251371 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش
اسامـی افــــراد : آقای نیتی شماره داخلــی : 111
شماره مستقیم : 33251370 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : کارشناس امور دانشجویان و مسئول بایگانی آموزش
اسامـی افــــراد : نیتی شماره داخلــی : 112
شماره مستقیم : 33251370 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش
اسامـی افــــراد : آقای محمدیان شماره داخلــی : 110
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : معاون پژوهشی
اسامـی افــــراد : دکتر عبدخدا شماره داخلــی : 104
شماره مستقیم : 33251368 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس پژوهش
اسامـی افــــراد : خانم طبقی شماره داخلــی : 105
شماره مستقیم : 33251368 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : واحد اداری مالی قسمت یا واحـد : حسابدار
اسامـی افــــراد : بهرام اسماعیلی شماره داخلــی : 106
شماره مستقیم : 33351044 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : واحد اداری مالی قسمت یا واحـد : کارپرداز
اسامـی افــــراد : حمید عبدالهی شماره داخلــی : 109
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : واحد اداری مالی قسمت یا واحـد : حسابدار
اسامـی افــــراد : حسن گهواره شماره داخلــی : 108
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :