برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی
تماس با ما
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : رییس دانشکده
اسامـی افــــراد : آقای دکتر اهری شماره داخلــی : 6000
شماره مستقیم : 31776000 شمــاره فـکـس : 33251260
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : معاون آموزشی
اسامـی افــــراد : دکتر نصرت نژاد شماره داخلــی : 6001
شماره مستقیم : 31776001 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش
اسامـی افــــراد : آقای نیتی شماره داخلــی : 6009
شماره مستقیم : 31776009 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش
اسامـی افــــراد : آقای محمدیان شماره داخلــی : 6010
شماره مستقیم : 31776010 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : معاون پژوهشی
اسامـی افــــراد : دکتر عبدخدا شماره داخلــی : 6003
شماره مستقیم : 31776003 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس پژوهش
اسامـی افــــراد : خانم طبقی شماره داخلــی : 6004
شماره مستقیم : 31776004 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : واحد اداری مالی قسمت یا واحـد : حسابدار
اسامـی افــــراد : بهرام اسماعیلی شماره داخلــی : 6006
شماره مستقیم : 31776006 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : واحد اداری مالی قسمت یا واحـد : امین اموال
اسامـی افــــراد : مهدی صفری شماره داخلــی : 6008
شماره مستقیم : 31776008 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : واحد اداری مالی قسمت یا واحـد : دبیرخانه
اسامـی افــــراد : گلزار شماره داخلــی : 6007
شماره مستقیم : 31776007 شمــاره فـکـس : 33251269
نام حــــــــــوزه : واحد اداری مالی قسمت یا واحـد : رییس اداره امور عمومی
اسامـی افــــراد : محمد باقر امیر عطاری شماره داخلــی : 6013
شماره مستقیم : 31776013 شمــاره فـکـس :