برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

کمیته منتخب دانشکده

 

معرفی کمیته

کمیته منتخب و تخصصی به منظور رسیدگی، اظهار نظر و ارزیابی صلاحیت علمی- پژوهشی اعضای هیئت علمی داوطلب ارتقاء علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی تشکیل می گردد. در کمیته های مذکور به بندهای مختلف پرونده داوطلب امتیاز داده می شود و در پایان صورتجلسه کمیته منتخب و تخصصی دانشکده به همراه کلیه مدارک تحصیلی، احکام، توافق نامه ها، تاییدیه ها، جزوات، مقالات، کتب و سایر مدارک داوطلبان به هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارسال می گردد.

 

شرح وظایف کمیته منتخب ارتقاء دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

  1. دریافت و بررسی مدارک و مستندات اعضای محترم هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه
  2. بررسی امتیازات عضو هیات علمی در مواد آموزشی، پژوهشی و اجرایی از نظر کفایت امتیازات مکتسبه
  3. تنظیم پرونده و صورت جلسه و ارسال به هیات ممیزه دانشگاه جهت بررسی در کمیته تخصصی مربوطه