برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی

کمیته منتخب دانشکده

 

معرفی کمیته

کمیته منتخب و تخصصی به منظور رسیدگی، اظهار نظر و ارزیابی صلاحیت علمی- پژوهشی اعضای هیئت علمی داوطلب ارتقاء علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی تشکیل می گردد. در کمیته های مذکور به بندهای مختلف پرونده داوطلب امتیاز داده می شود و در پایان صورتجلسه کمیته منتخب و تخصصی دانشکده به همراه کلیه مدارک تحصیلی، احکام، توافق نامه ها، تاییدیه ها، جزوات، مقالات، کتب و سایر مدارک داوطلبان به هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارسال می گردد.

 

شرح وظایف کمیته منتخب ارتقاء دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

  1. دریافت و بررسی مدارک و مستندات اعضای محترم هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه
  2. بررسی امتیازات عضو هیات علمی در مواد آموزشی، پژوهشی و اجرایی از نظر کفایت امتیازات مکتسبه
  3. تنظیم پرونده و صورت جلسه و ارسال به هیات ممیزه دانشگاه جهت بررسی در کمیته تخصصی مربوطه