برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی

واحد اداری و مالی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی به عنوان یکی از دانشکده های پیشرو و مرجع در توسعه و کاربست دانش مدیریت و سیاستگذاری در نظام سلامت شناخته می شود. اختصاص عنوان قطب علمی مدیریت سلامت ایران به این دانشکده مسئولیت مدیران، اعضای هیات علمی و دانشجویان را در قبال واحدهای دانشگاه و جامعه دوچندان می کند. دانشکده مدیریت  به عنوان یک سیستم آموزشی تلاش می کند تا یک سازمان یاد گیرنده باشد. همواره خود را ارزیابی کرده و ارتقا دهد. همچنین  با بهره گیری از شواهد و ابزارهای علمی معتبر، تفکر سیستمی و فرهنگ سازمانی مناسب را توسعه دهد.

واحد اداری مالی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی همگام با سیاستهای بالادستی کشور، آیین نامه ها و مقررات دانشگاهی و با استفاده از یک رویکرد مدیریت مشارکتی، برنامه ریزی و اقدام می کند.  تصمیمات اتخاذ شده در این واحد بر مبنای اصل قانون مداری و شفافیت و احترام به شان و منزلت کارکنان و مشتریان است. ما به دنبال خلق سیستم های خود کارآمد و یادگیرنده هستیم. تلاش می کنیم تا منابع را با در نظر گرفتن منافع و مصالح اجتماعی و با یک دورنمای منطقی تخصیص دهیم.