برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی

اعضاء هیئت علمی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
مدیریت و سیاستگذاری سلامت
گروه مدیریت و سیاستگذاری سلامت
استادیار
سیاست گذاری سلامت
علی ایمانی
اقتصاد سلامت
گروه اقتصاد سلامت
دانشیار
مدیریت اقتصاد دارو
جواد بابایی
مدیریت و سیاستگذاری سلامت
گروه مدیریت و سیاستگذاری سلامت
استادیار
مدیریت سلامت در بلایا و فوریتها
فرامرز پوراصغر
مدیریت و سیاستگذاری سلامت
گروه مدیریت و سیاستگذاری سلامت
دانشیار
انفورماتیک پزشکی
فناوری اطلاعات سلامت
گروه فناوری اطلاعات سلامت(TIH)
دانشیار
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
مدیریت و سیاستگذاری سلامت
گروه مدیریت و سیاستگذاری سلامت
استاد
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
علی جنتی
مدیریت و سیاستگذاری سلامت
گروه مدیریت و سیاستگذاری سلامت
استاد
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
شفیع حبیبی
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
استادیار
مدیریت اطلاعات سلامت
مدیریت و سیاستگذاری سلامت
گروه مدیریت و سیاستگذاری سلامت
استادیار
سیاست گذاری سلامت
لیلا دشمنگیر
مدیریت و سیاستگذاری سلامت
مدیر گروه مدیریت و سیاستگذاری سلامت
دانشیار
سیاست گذاری سلامت
شهلا دمنابی
فناوری اطلاعات سلامت
گروه فناوری اطلاعات سلامت(TIH)
دانشیار
مدیریت اطلاعات سلامت
پیمان رضایی
فناوری اطلاعات سلامت
مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت (TIH)
دانشیار
مدیریت اطلاعات سلامت
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
گروه کتابداری و اطلاع رسانی
استاد
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
طاها صمدسلطانی
فناوری اطلاعات سلامت
گروه فناوری اطلاعات سلامت(TIH)
استادیار
انفورماتیک پزشکی
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
گروه کتابداری و اطلاع رسانی
دانشیار
مدیریت اطلاعات سلامت