برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

اعضاء هیئت علمی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
استادیار
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
علی ایمانی
اقتصاد سلامت
معاون پژوهشی
دانشیار
مدیریت اقتصاد دارو
جواد بابایی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
اساتید گروه
استادیار
مدیریت سلامت در بلایا و فوریتها
فرامرز پوراصغر
انفورماتیک پزشکی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشیار
انفورماتیک پزشکی
فناوری اطلاعات سلامت
گروه فناوری اطلاعات سلامت(HIT)
دانشیار
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
استاد
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
علی جنتی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشیار
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
شفیع حبیبی
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
استادیار
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مدیر گروه
استادیار
سیاست گذاری سلامت
لیلا دشمنگیر
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
استادیار
سیاست گذاری سلامت
شهلا دمنابی
فناوری اطلاعات سلامت
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
استادیار
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
پیمان رضایی
فناوری اطلاعات سلامت
گروه فناوری اطلاعات سلامت(HIT)
دانشیار
مدیریت اطلاعات سلامت
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مدیر گروه
دانشیار
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
طاها صمدسلطانی
فناوری اطلاعات سلامت
اساتید گروه
استادیار
انفورماتیک پزشکی
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
گروه کتابداری و اطلاع رسانی
استادیار
مدیریت اطلاعات سلامت
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
اساتید گروه
استادیار
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی