برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی

اعضاء هیئت علمی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
استادیار
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
علی ایمانی
اقتصاد سلامت
معاون پژوهشی
دانشیار
مدیریت اقتصاد دارو
جواد بابایی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
اساتید گروه
استادیار
مدیریت سلامت در بلایا و فوریتها
فرامرز پوراصغر
انفورماتیک پزشکی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشیار
انفورماتیک پزشکی
فناوری اطلاعات سلامت
گروه فناوری اطلاعات سلامت(HIT)
دانشیار
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
استاد
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
علی جنتی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشیار
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
شفیع حبیبی
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
استادیار
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مدیر گروه
استادیار
سیاست گذاری سلامت
لیلا دشمنگیر
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
استادیار
سیاست گذاری سلامت
شهلا دمنابی
فناوری اطلاعات سلامت
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
استادیار
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
پیمان رضایی
فناوری اطلاعات سلامت
گروه فناوری اطلاعات سلامت(HIT)
دانشیار
مدیریت اطلاعات سلامت
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مدیر گروه
دانشیار
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
طاها صمدسلطانی
فناوری اطلاعات سلامت
اساتید گروه
استادیار
انفورماتیک پزشکی
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
گروه کتابداری و اطلاع رسانی
استادیار
مدیریت اطلاعات سلامت
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
اساتید گروه
استادیار
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
رضا فردوسی
فناوری اطلاعات سلامت
مدیر گروه
استادیار
انفورماتیک پزشکی
معصومه قلي زاده
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
استادیار
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کمال قلی پور
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
اساتید گروه
استادیار
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
لیلا کلانکش
فناوری اطلاعات سلامت
اساتید گروه
دانشیار
انفورماتیک پزشکی
اقتصاد سلامت
رئیس دانشکده
استادیار
اقتصاد سلامت
زینب محمد زاده
فناوری اطلاعات سلامت
اساتید گروه
استادیار
مدیریت اطلاعات سلامت
الهام مسرت
فناوری اطلاعات سلامت
اساتید گروه
استادیار
مدیریت اطلاعات سلامت
بهزاد نجفی
اقتصاد سلامت
اساتید گروه
استادیار
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
شیرین نصرت نژاد
اقتصاد سلامت
معاون آموزشی دانشکده
استادیار
اقتصاد سلامت
محمود یوسفی
اقتصاد سلامت
مدیر گروه
استادیار
اقتصاد سلامت