برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی

سوالات متداول

سوالات متداول در خصوص مسائل آموزشی

 

 سوال: نحوه محاسبه میانگین نمرات چگونه است؟

پاسخ: برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب میشود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم میشود.
 
سوال: حداقل نمره قبولی درهر درس چند است؟
پاسخ: حداقل نمره قبولی درهر درس نظری و آزمایشگاهی ۱۰ و کارآموزی و کارآموزی در عرصه ۱۲ می باشد.
 
سوال: حکم غیبت در امتحان چیست؟
پاسخ: غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است . و در صورت موجه بودن (به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه) آن درس حذف می گردد.
 
سوال: آیا اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز است؟
پاسخ: در صورت ضرورت  اخذ  حد اکثر ۵ واحد درسی با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درسی، همراه با کاراموزی در عرصه بلا مانع می باشد.
 
سوال: آیا بعد از ثبت نهایی نمره در سیستم سما، امکان تغییر نمره وجود دارد؟
پاسخ: خیر. پس از ثبت نهایی، نمره غیر قابل تغییر می باشد.
 
سوال: حداقل و حداکثر تعداد واحدی که می توان در یک ترم اخذ نمود چه میزان است؟
پاسخ: هر دانشجو در هر نیمسال حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی می تواند اخذ نماید. در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل ۱۷ باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا ۲۴ واحددرسی را انتخاب کند .
 
انجام تعهدات اموزش رايگان جهت دريافت مدرك تحصيلي ام يعني چه؟
به استناد قانون ماده يك وسايل و امكانات تحصيل اطفال و نوجوانان ايراني مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كليه دانش اموختگان مكلفند پس از اتمام تحصيلات خود به منظور اداي دين و به تناسب مدت تحصيلات خود در رشته ها و مناطق مورد نياز كشور ( به ميزان برابر يا دو برابر سنوات بسته به سهميه ثبت نامي) خدمت نمايند.
با توجه به تعهدات يادشده و ساير تعهداتي كه حسب  مورد بصورت خاص از دانش اموختگان اخذ گرديده دانش اموختگان علوم پزشكي قبل از انجام تعهدات خود مجاز به  دريافت دانشنامه نخواهند بود.
 
تسويه حساب
سوال: تسويه حساب صندوقهاي رفاه را جهت دريافت مدرك تحصيلي چگونه از سايت دريافت نمايم؟
لطفا تسويه حساب صندوقهاي رفاه را از سايت WWW.SRD.IR قسمت مشاهده وضعيت بدهي دريافت نموده و اسكن نماييد. در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره تلفن 33251370 تماس حاصل فرماييد.

گواهي پايان تعهدات
سوال: گواهي پايان تعهدات تخصصي را از كجا بگيرم؟ ( خصوص مقاطع پي اچ دي، تخصصي و فوق تخصصي)
لطفا از معاونت توسعه و سرمايه انساني دانشگاه محل تعهد خود نامه اي خطاب به مركز امور هيات علمي يا معاونت درمان وزارت بهداشت مبني بر پايان رسانيدن تعهدات خود دريافت نموده و به وزارت متبوع برده و نامه اتمام تعهدات تخصصي خود را دريافت و جهت دريافت مدرك تحصيلي در سامانه سما بارگذاري نماييد.
 
سوال: دانشجويان شاهد و ايثارگر بعد از گذراندن چند واحد مجازبه تغيير رشته مي‌باشند؟
پاسخ: بعد از گذراندن حداقل 14 واحد درسي بلامانع ميباشد
 
سوال: تشخيص موجه بودن غيبت دانشجويان شاهد و ايثارگر در كلاس و يا جلسات امتحان ميان نيمسال يا پايان نيمسال، آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي به عهده چه مرجعي مي‌باشد؟ 
پاسخ: با توجه به ماد 6 آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر به عهده ستاد دانشجويان شاهد دانشگاه مي‌باشد 

سوال: آيا مراحل حذف، مرخصي تحصيلي و سنوات دانشجويان  سهميه  شاهد و ايثارگر مانند دانشجويان عادي ميباشد؟ 
پاسخ: خير دانشجويان سهميه شاهد و ايثارگر مشمول قانون تسهيلات آيين نامه آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر می باشد.
.
سوال: دانشجو در طول تحصيل چند بار مي تواند از قانون انتقال يا تغيير رشته استفاده نمايد؟ 
پاسخ: هر دانشجو فقط يك بار مجاز به انتقال يا تغيير رشته مي باشد
 
سوال: دانشجو در چه زماني مجاز به تغيير رشته توام با انتقال مي باشد؟
پاسخ: بعد از گذراندن يك نيمسال تحصيلي و احراز نمره قبولي رشته مورد نظر دانشگاه انتخابي بايد 6 هفته قبل از شروع ترم تقاضاي خود را به دانشكده ارائه نمايد.
 
درخواست معافيت تحصيلي
سوال:  براي اخذ معافيت تحصيلي چه اقدامي بايد صورت گيرد؟
پاسخ: دانشجو بعد از پذيرفته شدن و ثبت نام در دانشگاه بايد به آموزش دانشكده مراجعه نمايد و تقاضاي صدور برگه معافيت تحصيلي نمايد و بعد از دريافت نامه ، بهمراه آخرين مدرك تحصيلي خود به يكي از مراكز خدمات الكترونيك انتظامي(پليس+10) مراجعه نمايد و بعد از دريافت جواب  از پليس+10، آن را به آموزش دانشكده ارائه نمايد. در غيراينصورت و عدم ارائه برگه مذكور، از ادامه تحصيل دانشجو جلوگيري خواهد شد.

سوال:  حداكثر مدت معافيت تحصيلي براي دانشجويان چندسال مي‌باشد؟
پاسخ: حداكثر معافيت تحصيلي براي هر يك از مقاطع تحصيلي كارداني دو و نيم سال، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته سه سال، كارشناسي پيوسته پنج سال و كارشناسي ارشد پيوسته شش سال، دكتراي پزشكي پيوسته هشت سال و دكتراي تخصصي شش سال است.
.
مدت معافيت تحصيلی
سوال: اگردانشجو نتواند در مدت مجاز معافيت تحصيلي ، تحصيل خود را به اتمام برساند چكار بايد بكند؟
پاسخ: وضعيت تحصيلي دانشجو دركميسيون موارد خاص دانشگاه مطرح مي‌گردد و با موافقت كميسون مذكور، هر بار يك ترم( حداكثر سه ترم) با افزايش مدت تحصيل دانشجو موافقت  مي‌گردد

ترخيص از سربازي
سوال: اگر دانشجو در زمان پذيرفته شدن درحال انجام خدمت سربازي باشد چكار بايد بكند؟
پاسخ: بعد از اعلام و ارسال اسامي دانشجويان پذيرفته شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، دانشجو بايد به معاونت اموزشي مراجعه نموده و نامه ترخيص از خدمت دريافت نمايد
 
آزمون جامع
سوال: آيا دانشجويان مشمول علوم پايه قبل از اتمام كليه واحدهاي اين مرحله مجاز به شركت در آزمون جامع علوم پايه مي باشند؟  
پاسخ: دانشجو صرفا با يك واحد عمومي باقيمانده مجاز به شركت در آزمون مي باشد

پذيرش دانشجوي ميهمان
سوال: زمان ثبت نام در سامانه پذيرش دانشجويان مهمان چه تاريخي مي‌باشد؟
پاسخ: از پانزدهم ارديبهشت ماه 1397 لغايت پانزدهم خردادماه 1397 

سوال:  آدرس سامانه پذيرش دانشجويان مهمان جهت مقاطع دكتراي عمومي وكارشناسي پيوسته را علام نماييد
پاسخ: آدرس سامانه پذيرش دانشجويان وزارت بهداشت WWW.GUEST.BEHDASHT.GOV.IR

سوال: جهت ثبت نام در سامانه مهماني چه مداركي مورد نياز مي‌باشد؟
پاسخ: تصوير كارنامه هاي دو نيمسال قبل كه معدل هر كدام بصورت مجزا حداقل 16 و يا بالاتر از آن باشد. و ساير مدارك مندرج در سايت مهماني وزارت بهداشت به آدرس فوق.

سوال:  آيا دانشجويان مهمان مي بايست شهريه پرداخت كنند؟ بله

سوال: ميزان شهريه دانشجويان مهمان چگونه است؟
پاسخ: با توجه به تعداد واحد، نوع واحد اعم از عمومي و تخصصي، نظري و عملي متغير ميباشد

سوال: امكان تخفيف و رايگان شدن شهريه وجود دارد؟ 
پاسخ: خير. ولي در صورت تقاضاي دانشجو با توجه به شرايط خاص ايشان امكان تقسيط، حد‌اكثر در سه قسط تا يك هفته قبل از شروع امتحانات وجود دارد

سوال:  دلايلي را كه دانشجو بر اساس آن اقدام به ثبت تقاضا در سامانه مهماني مي‌نمايد؟
 پاسخ: مواردي مانند ازدواج كه بايد مربوط به بعد از تاريخ قبولي شخص متقاضي در دانشگاه باشد. يا بيماري دانشجو و كفيل بودن خانواده.

سوال:  سقف قانوني جهت مهمان شدن دانشجو تا چند واحد مي‌باشد؟
 پاسخ: حداكثر سقف قانوني مهماني40 درصد مي‌باشد و دانشجو موظف است جهت هر ترم بصورت مجزا اقدام به ثبت تقاضا در سامانه پذيرش دانشجوي مهمان وزارت بهداشت نمايد
 
سوال: در سيستم لاگ بوك اندازه براي چاپ چقدر مي باشد؟
اندازه چاپ: براي چاپ عمودي جمع طول فيلدها بين 400 تا 500 و براي چاپ افقي جمع طول فيلد 720 مي باشد.

خروج از كشور
سوال: براي خروج از كشور چه اقدامي بايد صورت گيرد؟
پاسخ: ابتدا دانشجو بايد به آموزش دانشكده مراجعه نمايد و تقاضاي خود را ارائه دهد اگر دانشجوي روزانه باشد بسته به نوع سفر(زيارتي و علمي: تعهدمحضري  سياحتي: ضمانت بانكي) از سوي دانشكده به دفترحقوقي  معرفي مي گردد. در مرحله بعد وقتي اشتغال به تحصيل دانشجو منضم به تاييديه دفترحقوقي دانشگاه به اين امور ارسال گرديد دانشجو مي‌تواند براي دريافت گواهي قابل ترجمه و معرفي نامه به اداره وظيفه (سفرعلمي) به معاونت آموزشي مراجعه نمايد.
 
فرصت ارفاقي دانشجويان ذكور
سوال: اگر دانشجو در سه ترم فرصت ارفاقي موفق به اتمام تحصيل نشد چكار بايد بكند؟
پاسخ: دانشگاه نامه اي مبني بر مهلت معرفي (فقط براي يك ترم) براي دانشجو صادر مي‌كند و دانشجو با مراجعه به اداره وظيفه از آن اداره ، مهلت براي فراغت ازتحصيل دريافت می کند

بازگشت به تحصيل
سوال: مراحل بازگشت به تحصيل دانشجويان اخراجي چگونه ميباشد؟ 
پاسخ: دانشجو بايد درخواست خود را به دانشكده ارائه نمايد. با توجه به وضعيت تحصيلي در كميسيون بررسي موارد خاص يا كميته منطقه اي مطرح و تصميم گيري مي‌شود.
 
حذف نيمسال
سوال: حذف نيمسال و غيبت دانشجو در چه صورتي امكان پذير مي‌باشد؟ 
پاسخ: صرفا زماني كه دانشجو بيمار باشد و گواهي بيماري وي توسط كميسيون پزشكي تاييد گردد.

درخواست سنوات
سوال: بعد از موافقت كميسيون از طرف دانشجو چه اقدامي بايد صورت گيرد؟
پاسخ: دانشجو بايد به آموزش دانشگاه مراجعه نمايد و نامه معرفي براي افزايش سنوات تحصيلي دريافت و به پليس +10 مراجعه نمايد. و جواب را به دانشگاه ارائه نمايد

مرخصي تحصيلي
سوال: آيا با مرخصي تحصيلي دانشجو خارج از بازه زماني موافقت مي‌گردد؟ 
پاسخ: تقاضاي مرخصي تحصيلي دانشجو در خارج از بازه زماني در شوراي آموزش دانشگاه مطرح مي‌گردد و با توجه به  شرايط و وضعيت تحصيلي دانشجو تصميم گيري مي‌شود

سوالات متداول در خصوص کتابخانه

1- چگونه می توانیم کتاب امانت بگیریم؟

برای امانت کتاب کاربران کتابخانه دانشکده باید به صورت حضوری به کتابخانه مراجعه نمایند و با جستجوی کتاب مورد نظر در نرم افزار کتابخانه یا با استفاده از سیستم قفسه باز در مخزن،کتابهای مورد نیاز خود را باارائه کارت دانشجویی امانت بگیرند.
 
2- آیا می توانم از منابع کتابخانه در خارج از کتابخانه استفاده نمایم؟
در رابطه با کتاب های فارسی و لاتین به صورت امانت امکان خارج کردن کتاب از کتابخانه وجود دارد اما در مورد نشریات، کتابهای مرجع و پایان نامه ها امکان امانت برای خارج کردن این منابع از کتابخانه وجود ندارد و تنها می توان از آنها کپی تهیه نمود.
  
3 - آیا امکان امانت یا رزرو کتب به صورت غیرحضوری وجود دارد؟
خیر امکان امانت یا رزرو کتاب به صورت غیر حضوری وجود ندارد.
 
4- نحوه تمدید کتاب چگونه می باشد؟
برای تمدید کتاب می توانید با به همراه داشتن کارت دانشجویی و مراجعه به میز امانت کتاب خود را تمدید نمایید.
توجه: تمدید کتاب در آخرین روز امانت صورت می پذیرد. البته در صورت رزرو شدن کتاب تمدید انجام نشده و می بایست کتاب برگردانده شود.
 
5-نحوه ی رزرو کتاب چگونه می باشد؟
برای رزرو کتاب ابتدا کتاب را درسیستم نرم افزار کتابخانه های دانشگاه و یا دانشکده جستجو نموده بعد از اطمینان از امانت کتاب ( با کلیک بروی اطلاعات مینوانید از امانت بودن تمام نسخه های آن اطمینان حاصل نمایید) با یاداشت کردن شماره سریال کتاب به میز امانت کتابخانه دانشکده مراجعه کنید.
 
6- شرایط عضویت کتابخانه برای دانشجویان دانشکده و سایر مراجعین چیست؟
دانشجویان دانشکده و سایر دانشکده ها  هنگام ثبت نام در نظام آموزشی این دانشگاه عضو کتابخانه دانشکده نیز می شوند و برای عضویت کتابخانه نیاز به مدارک و شرایط خاصی نیست.

7- کتابخانه چه ساعاتی باز می باشد؟
بخش امانت و مخزن از ساعت 8 الی 14:30 و زمان امتحانات تا ساعت 16 دایر بوده و سالن مطالعه در تمام ساعات شبانه روز دایر می باشد. 
 
8- در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟
در صورت مفقود یا ناقص شدن کتاب امانی کاربر کتابخانه یا باید همان کتاب را خریداری و به کتابخانه تحویل دهد و یا اینکه کپی کتاب رااز کتابخانه دیگر تهیه کرده و بعد از صحافی به کتابخانه تحویل دهد. بعلاوه مبلغ 50000(پنج هزار تومان) جریمه نیز باید به کتابخانه پرداخت گردد.
   
9- چه مدارکی از کتابخانه به امانت داده نمی شود؟
نشریات – پایان نامه ها- کتابهای مرجع-( فقط جهت کپی در زمان محدود)
  
10- آیا تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در همه ی مقاطع می توانند از پایان نامه استفاده نمایند؟
دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه می توانند از پایان نامه ها استفاده نمایند.
 
11- نحوه ی جستجوی پایان نامه های دانشکده چگونه می باشد؟
برای جستجوی پایان نامه ها شما می توانید از طریق سایت کتابخانه مرکزیدر قسمت بخش های کتابخانه از طریق گزینه واحد پایان نامه کلیه پایان نامه های دانشکده را مشاهده نمایید . و یا در قسمت جستجو در منابع کتابخانه وارد نرم افزار جستجوی منابع شوید و سپس بر روی اعمال محدودیت کلیک نمایدد و نوع ماده را به پایان نامه تغییر دهید.
 
12- دستیابی به پایان نامه ها چه شرایطی دارد؟
کلیه دانشجویان دانشگاه امکان استفاده از پایان نامه های موجود در دانشکده را دارند. اما سایر دانشجویان باید با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر  به عضویت  آزاد کتابخانه دانشکده در آمده سپس از این امکان برخوردار گردند.
 
13- چطور می توانم درخواست خرید یک کتاب جدید را به کتابخانه بدهم؟
برای درخواست تهیه کتاب باید اطلاعات کتابشناختی کتاب را شامل عنوان؛ ناشر, مولف, سال نشر... به مسئول خرید کتابخانه تحویل دهید.
 
14- آیا دیسکهای فشرده در کتابخانه وجود دارد؟
بله دربخش آرشیو نگهداری میشود.
  
15- نظام رده بندی کتابخانه چیست و شیوه استفاده از آن چگونه است؟
کتابخانه برای سازماندهی کتابها از نظام رده بندی کتابخانه کنگره استفاده می کند و شیوه اداره مخزن کتابخانه به صورت قفسه باز است یعنی کاربران می توانند به مخزن کتابخانه مراجعه نمایند و کتابهای مورد نیاز خود را بیابند .

16- آیا امکان دسترسی به اینترنت در کتابخانه دانشکده وجود دارد؟
بله با استفاده از سیستم های موجود در کتابخانه و یا و در صورت داشتن لب تاب از وایرلس کتابخانه می توانید استفاده کنید.
 
17- نحوه ی تسویه حساب در کتابخانه دانشکده به چه صورت می باشد؟
برای دریافت اطلاعات کامل به بخش ضوابط و شرایط مراجعه فرمائید.
 
18- نحوه دسترسی به منابع الکترونیکی چگونه است؟
منظور از منابع الکترونیکی پایگاه های اطلاعاتی است که دانشگاه اجازه استفاده از این پایگاه ها را داراست . لذا با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی در وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز می توان به منابع الکترونیکی دسترسی داشت.