برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی

آموزش الکترونیکی

 راهنما 

             راهنمای اساتید 

             راهنمای دانشجویان 


 کارگاهها 

            کارگاه آموزشی سیستم مدیریت یادگیری 96

            کارگاه آموزشی تولید محتوا با  96Ispring 

            کارگاه آموزشی سیستم مدیریت یادگیری93

            کارگاه آموزشی تولید محتوا با 93Ispring

            کارگاه آموزشی سیستم مدیریت یادگیری92

           ​​​​​​​ کارگاه آموزشی تولید محتوا با 92Ispring

 آئین نامه ها 

            ​​​​​​​  دستورالعمل آموزش الکترونیکی 

            ​​​​​​​ راهنمای آموزش الکترونیک 

            ​​​​​​​ فرم درخواست برگزاري درس یا دوره آموزشي مجازی 

             فرم طرح درس برای دروس ترکیبی مجازی


  
 فرآیندهای آموزش الکترونیکی            ​​​​​​​ فرآیندهای آموزش الکترونیکی دانشکده

 تقویم کاری 

            ​​​​​​​ تقویم کاری سال