برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی

دفتر توسعه آموزش EDO

Education Development Office

آموزش فعاليتي است هدف دار و از پيش تعيين شده که هدف آن فراهم نمودن فرصتها و موقعيت هايي است که امر يادگيري را تسريع مي کند. امروزه آموزش به عنوان يكي از مكانيزم هاي اصلي توسعه منابع انساني در حوزه سازمان ها و مراکز آموزشی مورد توجه بسياري از صاحبنظران و مسئولين و مديران  آموزش قرار گرفته است. آنچه بويژه در سازمانها و فضاهای آموزشی بزرگ از اهميت فراواني برخوردار  است جهت گيري فعاليت هاي آموزشي به سمت ديدگاه هاي سيستمي و نگرش هاي استراتژيك مي باشد كه ضرورت آن با توجه به شرايط نوين جهاني، فن آوريهاي پيچيده، سرمايه دانش و تغيير در مشاغل دو چندان مي نمايد. تلفيق و تمركز نگرش سيستمي و جهت گيري استراتژيك با كاركردهاي اصلي سياست گذاري، برنامه ريزي و اجرا و ارزشيابي آموزشي، چرخه آموزش در سازمانهای آموزشی را هدفمند، عقلايي، پويا و انعطاف پذير مي نمايد .