برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی

جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده در روزهای شنبه یک هفته در میان ساعت 9صبح طبق برنامه ذیل در اتاق ریاست دانشکده برگزار خواهد شد. در صورتیکه به هر علت هریک از جلسات در موعد مقرر برگزار نشود،قبلا" به اطلاع اعضای شرکت کننده خواهد رسید.

تاریخ

نام شورا

تاریخ

نام شورا

1400/01/14

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1400/08/22

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1400/01/28

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1400/09/06

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1400/02/11

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1400/09/20

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1400/02/25

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 1400/10/04

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1400/03/08

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1400/10/18

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1400/03/22

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1400/11/02

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1400/04/05

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1400/11/16

آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

1400/04/19

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1400/11/30

 آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1400/05/02

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 1400/12/14

آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

1400/05/16

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1400/12/28 

آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

1400/05/30

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

1400/06/13

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

1400/06/27

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

1400/07/10

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

1400/07/24

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

1400/08/08

آموزشی و تحصیلات تکمیلی