برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی

فرمها،آئین نامه هاو مقررات آموزشی

آئین نامه های آموزشی 

آیین نامه دانشجویان شاهد و ایثارگر

دستور عمل پذيرش MPH عمومي

دستور العمل پذيزش مدیران و كارشناسان ستادي برای MPH پودماني وگرايشهاي تخصصي

آیین نامه آموزشی کارشناسی

آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد

آیین نامه آیین نامه آموزشی دوره دکتری دانشجویان ورودی سال 97 و قبل

آیین نامه آموزشی دوره دکتری دانشجویان ورودی سال 98 و به بعد

آیین نامه پایاننامه ها

آیین نامه موارد خاص

راهنمای نگارش پایاننامه ها

آیین نامه موارد خاص  

آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور

مجموعه آئین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی 

تصویب پروپوزال قبل از شروع پژوهش

دستور العمل دفاع از پایان نامه

مقاله منتج از پایاننامه جهت اجازه دفاعفرمهای آموزشی 

فرم حق التدریس
فرم درخواست ترم ارفاقی
فرم گزارش پیشرفت کار
فرم درخواست دانشجوی مهمان

فرم درخواست انتقال دائم
فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
فرم درخواست مرخصی تحصیلی
فرم درخواست تغییر رشته
فرم تکدرس انتخاب واحد با سایر دانشکده ها و گروهها
فرم انصراف دائم
فرم تسویه
فرم اصالت فارسی پایاننامه لیک
فرم اصالت انگلیسی پایاننامه
فرم انتخاب استاد راهنما
فرم درخواست دفاع
فرم گزارش پیشرفت کار
فرم دوبرگی تصویب عنوان
فرم اشتراک اینترنت
فرم اعلام مفقودی کارت دانشجویی
فرم تعهد محضری کارت دانشجویی
فرم مهمانی ترم تابستان
فرم مهمانی جدید