برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی

فرمها‌ و آیین نامه‌ های معاونت‌ تحقیقات‌ و‌ فناوری

دستور العمل اجرای همایش مجازی آموزش مجازی

 شیوه نامه پایان نامه های محصول محور و معادل سازی خروجی مقالات پایان نامه با محصولات فناورانه و دانشی 

 آئین نامه تخصیص گرنت چاپ مقاله به محققین دانشگاه


 شیوه نامه پایان نامه های فناورانه گروهی مصوب شورای پژوهشی و شورای فناوری دانشگاه

 فرآیند پیش دفاع دانشجویان دکتری تخصصی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 شیوه نامه دوره های پسا دکترا (ویژه اتباع خارجی) 
 
 
راهنمای تهيه فرم رضايت آگاهانه در طرح های تحقيقاتی

 متن رضایتنامه پرسشنامه

 کاربرگ ترجمان دانش طرح های پژوهشی

 فرمها و آیین نامه های طرحهای تحقیقاتی 

 فرمها و آیین نامه های مربوط به پایاننامه ها 

 فرمها و آیین نامهای مربوط به تشویق مقالات


راهنمای ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور

 راهنمای فرآیند دفاع از پایانامه های کارشناسی ارشد و دکتری 

 
آئین نامه تصویب عنوان در گروه و ارایه آن به شورای آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشکده 


 فرم ارسال پروپوزال به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

 آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

 نمودار گردش کاری فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 نمودار گردش کار در طول دوره فرصت مطالعاتی

 آیین نامه نحوه حمایت دانشکده از شرکت در همایش­ها، کنگره­ها و...

 آئین نامه پایان نامه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز (سال 1398)

 اصلاحات جدید در بررسی پایان نامه-گرنت و پایان نامه-طرح تحقیقاتی به همراه اصلاحات فلوچارت های مربوطه