برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی

خدمات الکترونیکی

                            فرم شماره یک  الکترونیکی :  فرم پژوهشگر برتر

                            فرم شماره دو الکترونیکی:   فرم گروه برتر

                               فرم شماره سه الکترونیکی:  پایاننامه برتر


فرم ثبت نام MPH

فرمهای ثبت نام اسکان کنگره ملی مدیریت سلامت 

فرم پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام کنگره مدیریت سلامت 

فرم پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام در کارگاه های کنگره ملی مدیریت سلامت 

فرم پرداخت هزینه ثبت نام همایش ملی کتاب و خواندن 


ارزیابی عملکرد کارشناسان آموزش در برگزاری امتحان نیمسال اول97 از دیدگاه دانشجویان

ارزیابی عملکرد کارشناسان آموزش در برگزاری امتحان نیمسال اول97 از دیدگاه اساتید

ارزیابی عملکرد مراقبین امتحانی در برگزاری امتحان نیمسال اول 97 از دیدگاه دانشجویان​​​​​​​

ارزیابی عملکرد مراقبین امتحانی در برگزاری امتحان نیمسال اول 97 از دیدگاه اساتید​​​​​​​​​​​​​​