برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی

آرشیو آرشیوپایاننامه

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (فرزانه قادری)

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (فرزانه قادری)

(14)

طراحی و ارزیابی نقش سامانه پرسش و پاسخ در تبادل اطلاعات در بین پزشکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چهارشنبه 26 دي 1397
جلسه دفاع پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (زلیخا اسدی)

جلسه دفاع پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (زلیخا اسدی)

(37)

بررسی استفاده از خدمات رایانش ابری توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تبریز بر اساس مدل تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده...

پنجشنبه 22 آذر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (فاطمه مستاجر)

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (فاطمه مستاجر)

(40)

بررسی نظرات استفاده کنندگان از داروهای فشار خون...

دوشنبه 21 آبان 1397
جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (نفیسه واحد)

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (نفیسه واحد)

(26)

مصور سازی بروندادهای علمی کتابداری مبتنی بر شواهد: مطالعه علم سنجی

دوشنبه 21 آبان 1397
جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (آرمین آزادی)

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (آرمین آزادی)

(27)

بررسی میزان آشنایی و مهارت دانشجویان دستیاری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اطلاع رسانی اخبار بد

پنجشنبه 19 مهر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (قاسم علیزاده دیزج)

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (قاسم علیزاده دیزج)

(27)

پیش بینی و طبقعه بندی احتمال خطر بیماران دچر استروک با استفاده از ...

يکشنبه 8 مهر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (ناصر درخشانی)

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (ناصر درخشانی)

(38)

تدوین ابزار سنجش وضعیت ایران در دستیابی به پوشش همگانی خدمات سلامت

سه شنبه 3 مهر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (رامین رضا پور)

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (رامین رضا پور)

(39)

تعیین ابعاد و شاخص های کیفیت خدمات در مراقبتهای ...

سه شنبه 3 مهر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (مهدیه حیدری)

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (مهدیه حیدری)

(24)

تحلیل شکاف بین اداراکات و انتظارات گردشگران پزشکی و ارائه ....

سه شنبه 3 مهر 1397
جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت  (امیر تراب میاندوآب)

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (امیر تراب میاندوآب)

(30)

طراحی و ارزیابی سامانه اطلاعاتی مبتنی بر موبایل ارزیابی شدت و تعیین روند درمانی بیماران سکته مغزی حاد

يکشنبه 1 مهر 1397