برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

آرشیو آرشیوپایاننامه

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (فاطمه مستاجر)

(11)

بررسی نظرات استفاده کنندگان از داروهای فشار خون...

دوشنبه 21 آبان 1397

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (نفیسه واحد)

(6)

مصور سازی بروندادهای علمی کتابداری مبتنی بر شواهد: مطالعه علم سنجی

دوشنبه 21 آبان 1397

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (آرمین آزادی)

(13)

بررسی میزان آشنایی و مهارت دانشجویان دستیاری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اطلاع رسانی اخبار بد

پنجشنبه 19 مهر 1397

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (قاسم علیزاده دیزج)

(17)

پیش بینی و طبقعه بندی احتمال خطر بیماران دچر استروک با استفاده از ...

يکشنبه 8 مهر 1397

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (ناصر درخشانی)

(32)

تدوین ابزار سنجش وضعیت ایران در دستیابی به پوشش همگانی خدمات سلامت

سه شنبه 3 مهر 1397

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (رامین رضا پور)

(35)

تعیین ابعاد و شاخص های کیفیت خدمات در مراقبتهای ...

سه شنبه 3 مهر 1397

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (مهدیه حیدری)

(22)

تحلیل شکاف بین اداراکات و انتظارات گردشگران پزشکی و ارائه ....

سه شنبه 3 مهر 1397

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (امیر تراب میاندوآب)

(24)

طراحی و ارزیابی سامانه اطلاعاتی مبتنی بر موبایل ارزیابی شدت و تعیین روند درمانی بیماران سکته مغزی حاد

يکشنبه 1 مهر 1397

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (زینب عابدی)

(41)

تدوین چارچوب مدیریت مصرف خدمات بیمارستانی سطح دو در ایران

شنبه 10 شهريور 1397

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (سولماز عظیم زاده)

(49)

بررسی تاثیر راه اندازی مجتمع های سلامت بر میزان بهره مندی از خدمات سلامت ...

پنجشنبه 4 مرداد 1397