برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی

آرشیو پایاننامه

گفت و گو با آقای رضا ابراهیم اوغلی دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

گفت و گو با آقای رضا ابراهیم اوغلی دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

(67)

به بهانه دفاع از رساله آقای رضا ابراهیم اوغلی دانشجوی دوره دکتری تخصصی

دوشنبه 28 تير 1400
برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت (مریم سرمستی)

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت (مریم سرمستی)

(67)

بررسی هزینه اثربخشی غربالگری هلیکوباکترپیلوری

يکشنبه 6 تير 1400
برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ( رضا ابراهیم اوغلی)

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ( رضا ابراهیم اوغلی)

(73)

ترسیم الگوی مصرف خدمات سرپایی در جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی با تاکید بر بیماری های مزمن و چند ابتلایی

دوشنبه 24 خرداد 1400
برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشكي ( عیسی احمدزاده)

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشكي ( عیسی احمدزاده)

(50)

رابطه بین ابعاد سوادسلامت وابعادخودمراقبتی دربیماران مبتلا به بیماری سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع)

دوشنبه 13 ارديبهشت 1400
جلسه دفاع از پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ( شیرین ینگجه)

جلسه دفاع از پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ( شیرین ینگجه)

(52)

ارائه ابزارهایی برای ارزیابی وب سایت مجلات علمی و پژوهشی

سه شنبه 19 اسفند 1399
برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (عارفه حشمتی)

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (عارفه حشمتی)

(72)

طراحی اپلیکیشن آموزش حرکات اصلاحی بیماران مبتلا به اسکولیوزیس با قابلیت پشتیبانی هوشمند انتخاب درمان مناسب برای درمانگر

يکشنبه 17 اسفند 1399
برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (راحله آقابابانتاج جلودار)

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (راحله آقابابانتاج جلودار)

(50)

طراحي و ارزيابي برناهه کاربردي خودهراقبتي هبتني بر هوبايل در جهت پیشگیري از فتق ديسک کور براي پرستاراى

يکشنبه 17 اسفند 1399
جلسه دفاع از پاياننامه جهت دريافت درجه دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ( ادریس کاکه مم)

جلسه دفاع از پاياننامه جهت دريافت درجه دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ( ادریس کاکه مم)

(75)

طراحی و اجرای چارچوب شایستگی مدیریت و رهبری بیمارستان های ایران

شنبه 16 اسفند 1399
جلسه دفاع از پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات سلامت ( زينب امن زاده)

جلسه دفاع از پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات سلامت ( زينب امن زاده)

(45)

طراحي و ارزيابي برنامه كاربردي موبايل براي خودمديريتي بيماري آسم نوجوانان

شنبه 16 اسفند 1399
جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد جهت دریافت مدرک  رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (نسرین فرخی)

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد جهت دریافت مدرک رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (نسرین فرخی)

(84)

برآورد هزینه ذخیره شده حاصل از پیشگیری از حیوان گزیدگی و هاری مرتبط با آن در مراکز بهداشتی و درمانی شهر تبریز

يکشنبه 26 بهمن 1399