برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 10 مهر 1398
کد 1284

جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت ( آدینه حعفرزاده)

بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر ذخیره غیرضروری دارو: پیمایش در سطح خانوارهای شهر تبریز