برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بخشنامه کمیته رسیدگی به تخلفات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ بخشنامه کمیته رسیدگی به تخلفات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      بخشنامه کمیته رسیدگی به تخلفات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضمن تشکر از زحمات پژوهشگران گرانقدر دانشگاه ...
سه شنبه 22 خرداد 1397
بسته حمایتی - سیاستی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فعالیتهای مرتبط با فناوری

مطالب/ بسته حمایتی - سیاستی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فعالیتهای مرتبط با فناوری

                           
      بسته حمایتی - سیاستی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فعالیتهای مرتبط با فناوری با استناد به سند چشم انداز ایران 1404 و نقشه جامع علمی کشور
سه شنبه 1 خرداد 1397
اولین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک ایران

مطالب/ اولین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک ایران

                           
      اولین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک ایران ....
دوشنبه 27 فروردين 1397
برگزاری جلسه دفاع آقای ادریس حسن پور دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مطالب/ برگزاری جلسه دفاع آقای ادریس حسن پور دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

                           
      برگزاری جلسه دفاع آقای ادریس حسن پور دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ....
يکشنبه 1 بهمن 1396
همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

مطالب/ همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

                           
      همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ...
چهارشنبه 8 آذر 1396
فراخوان اعطای گرنت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ فراخوان اعطای گرنت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      فراخوان اعطای گرنت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ...
شنبه 13 آبان 1396
فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز ...
دوشنبه 1 آبان 1396
شانزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه

مطالب/ شانزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه

                           
      شانزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه ...
شنبه 1 مهر 1396
کارگاه  آشنایی با سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی (Moodle)

مطالب/ کارگاه آشنایی با سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی (Moodle)

                           
      کارگاه  آشنایی با سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی (Moodle) ....
دوشنبه 27 شهريور 1396
برگزاری هفتمین و آخرین کارگاه دوره اول آموزشی مدیران بیمارستانی دولتی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ برگزاری هفتمین و آخرین کارگاه دوره اول آموزشی مدیران بیمارستانی دولتی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      برگزاری هفتمین و آخرین کارگاه دوره اول آموزشی مدیران بیمارستانی دولتی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز ...
سه شنبه 7 شهريور 1396