برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکیSchool of management and medical informatics

فهرست اصلی
  برچسب شده با

کمیته تحقیقات دانشجویی

فرآیندهای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

صفحات/ فرآیندهای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

                           
      فرآیندهای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
يکشنبه 13 آبان 1397
هشتمین کنگره کمیته تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب

مطالب/ هشتمین کنگره کمیته تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب

                           
      هشتمین کنگره کمیته تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب ...
چهارشنبه 8 آذر 1396
 انتخابات دفتر فکت کمیته تحقیقات دانشجویی  دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ انتخابات دفتر فکت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
       انتخابات دفتر فکت کمیته تحقیقات دانشجویی  دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز ...
شنبه 20 آبان 1396
برگزاری کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

مطالب/ برگزاری کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

                           
      برگزاری کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ....
شنبه 29 مهر 1396
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار میکند

مطالب/ کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار میکند

                           
      کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار میکند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت ...
چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396
شرح وظایف اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

صفحات/ شرح وظایف اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

                           
      شرح وظایف اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی  
شنبه 7 شهريور 1394
آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرمهای کمیته تحقیقات دانشجویی

صفحات/ آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرمهای کمیته تحقیقات دانشجویی

                           
      آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرمهای کمیته تحقیقات دانشجویی  
شنبه 7 شهريور 1394
تماس با کمیته تحقیقات دانشجویی

صفحات/ تماس با کمیته تحقیقات دانشجویی

                           
      تماس با کمیته تحقیقات دانشجویی  
شنبه 7 شهريور 1394
معرفی مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

صفحات/ معرفی مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

                           
      معرفی مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی  
شنبه 7 شهريور 1394
کمیته تحقیقات دانشجویی

صفحات/ کمیته تحقیقات دانشجویی

                           
      کمیته تحقیقات دانشجویی  
چهارشنبه 4 شهريور 1394